Herbestemming R.K. Servatiuskerk in Wijbosch

Sector: Herbestemming

In de zomer van 2019 kwam een einde aan de verbouwingswerkzaamheden van de R.K. Servatiuskerk in Wijbosch, een Gemeentelijk Monument AD 1955, dat destijds ter vervanging van de in WOII verwoeste kerk werd opgericht. Wij tekenden voor 13 woningen in de kerk zelf en voor 17 grondgebonden woningen in de voormalige Pastorietuin achter de kerk. Ook de Pastorie zelf werd verbouwd en verkocht aan een particulier. Dankzij het behoud van enkele monumentale beukenbomen kreeg het nieuwe plan het karakter van een hofje, waarbij Kruitkok Landschapsarchitecten tekenden voor een totale groene invulling, met een prachtige authentieke woonsfeer.