Herbestemming

Sinds enkele jaren is ons bureau betrokken bij de herbestemming van religieus erfgoed, waarbij de eigenaar het pand een nieuwe functie geeft, zoals zorg en wonen.