Boschwegkerk volgende uitdaging

woensdag 22 juni 2016

In mei jl. werd door het parochiebestuur van Schijndel bekend gemaakt dat ontwikkelaar Abeco sterk in ontwikkeling uit Schijndel is verkozen om de kerk aan de Boschweg in Schijndel te gaan herbestemmen. Namens het Bisdom heeft de heer Theo van Roosmalen toegelicht dat Jeroen Bestebreurtje van Abeco het beste plan voor deze herbestemming heeft neergelegd en daarnaast de beste bieding voor het pand en de naastgelegden pastoriewoningen met tuin heeft neergelegd. Woudstra architecten tekende voor de eerste ontwerpschetsen voor deze Boschwegkerk. Het ligt in de bedoeling dat ook deze kerk zal worden benut voor woningbouw, zij het niet in zijn geheel zoals bij de kerk in Wijbosch, ook een gezamenlijk project van Abeco en Woudstra. Bij deze Boschwegkerk zal er naar verwachting ook ruimte gereserveerd worden voor maatschappelijke doeleinden. Naar inschatting zal het project in 2018 gereed zijn.