Lezing vrienden van het Heestershuis

maandag 16 oktober 2023

Op maandag 16 oktober a.s. zal de volgende lezing worden georganiseerd in het kader van de lezingencyclus van Stichting Vrienden van Museum Jan Heestershuis. Binnenkort volgt meer informatie.

De avond vangt aan om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 in het Napoleonskerkje, Hoofdstraat 150, Schijndel. U kunt zich aanmelden via onze website:
https://www.vriendenjanheesters.nl/aanmelden-voor-lezing (bij voorkeur).
Ook kunt u zich bij het museum mondeling of telefonisch aanmelden (dinsdag tot en met zondag 13.00 – 17.00 uur: 073-54 922 76). Voor Vrienden is de lezing gratis. Andere belangstellenden zijn van harte welkom, zij betalen € 7,00.

Bestuur van de Stichting Vrienden van Museum Jan Heestershuis,
Paul van den Acker, Anne-Marie Cornelissen, Jan Geerts.