Lezing vrienden van het Heestershuis - Sophie Tutelaers

dinsdag 26 november 2019

Op dinsdag 26 november (dus niet zoals gewoonlijk op maandag!) zal Sophie Tutelaers, kunsthistorica en docent kunstgeschiedenis, spreken in het Napoleonskerkje. Zij zal vertellen over het sociale leven van Vincent van Gogh en daarbij documenten, schilderijen en tekeningen laten zien die daarvan getuigen.  

Gekweld en eenzaam, dat is het beeld dat we van Vincent van Gogh hebben. Maar klopt dat beeld wel? De Vincent van Gogh die men dit najaar in het Noordbrabants Museum leert kennen lijkt daar niet op. De tentoonstelling ‘Van Goghs intimi. Vrienden, familie, modellen’ toont via schilderijen, tekeningen, foto's en brieven nogal wat personen die een belangrijke rol speelden in het leven en werk van Van Gogh. De schilder blijkt sterke en langdurige relaties te hebben gehad, maar ook een sterk en uitgesproken karakter, waardoor hij naasten van zich wist te vervreemden. Kunsthistorica Sophie Tutelaers zal hier tijdens haar lezing uitgebreid op ingaan.

Sophie Tutelaers studeerde Kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Deze studie sloot ze af met een onderzoek naar werk van Van Gogh. Als freelance kunsthistorica geeft zij cursussen kunst- en architectuurgeschiedenis, lezingen over kunst en begeleidt bezoeken aan musea.

De avond vangt aan op dinsdag 26 november om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 in het Napoleonskerkje, Hoofdstraat 150, Schijndel. U kunt zich aanmelden via onze website: http://www.vriendenjanheesters.nl/aanmelden-voor-lezing (bij voorkeur). 
Ook kunt u zich bij het museum mondeling of telefonisch aanmelden (dinsdag tot en met zondag 13.00 – 17.00 uur: 073-54 922 76). Voor Vrienden is de lezing gratis. Niet-vrienden zijn van harte welkom, zij betalen € 7,00.

Bestuur van de Stichting Vrienden van Museum Jan Heestershuis.
Paul van den Acker, Anne-Marie Cornelissen, Jan Geerts, Yvonne van Abeelen