Lezing vrienden van het Heestershuis - Arjen Fortuin

maandag 4 februari 2019

Stichting Vrienden van het Museum Jan Heestershuis is opgericht in 1996. De doelstelling van de Stichting is het bevorderen van museale activiteiten in Schijndel en dan met name in het Museum Jan Heestershuis. Om de kennis van de vrienden en daarmee ook het draagvlak van het museum te vergroten organiseert de stichting een aantal activiteiten, waaronder het geven van cursussen op het gebied van kunst en kunstgeschiedenis en van lezingen (3 á 4 per jaar) met gastsprekers die bijdragen aan de culturele ontwikkeling, kennis en interesse op het gebied van beeldende kunst en literatuur. Sinds 2002 biedt ons kerkje trouw onderdak aan de 'Vrienden'. Houd de website daarom in de gaten voor de precieze inhoud van iedere volgende lezing, die 4 maal per jaar plaatsvinden.

Graag willen wij u uitnodigen voor de volgende lezing  op maandagavond 11 februari a.s. Binnenkort zal de spreker worden aangekondigd. 

Bestuur van de Stichting Vrienden van Museum Jan Heestershuis. 

Paul van den Acker, Anne-Marie Cornelissen, Jan Geerts, Yvonne van Abeelen