Lezing vrienden van het Heestershuis - Arjen Fortuin

maandag 3 december 2018

Stichting Vrienden van het Museum Jan Heestershuis is opgericht in 1996. De doelstelling van de Stichting is het bevorderen van museale activiteiten in Schijndel en dan met name in het Museum Jan Heestershuis. Om de kennis van de vrienden en daarmee ook het draagvlak van het museum te vergroten organiseert de stichting een aantal activiteiten, waaronder het geven van cursussen op het gebied van kunst en kunstgeschiedenis en van lezingen (3 á 4 per jaar) met gastsprekers die bijdragen aan de culturele ontwikkeling, kennis en interesse op het gebied van beeldende kunst en literatuur. Sinds 2002 biedt ons kerkje trouw onderdak aan de 'Vrienden'. Houd de website daarom in de gaten voor de precieze inhoud van iedere volgende lezing, die 4 maal per jaar plaatsvinden.

Graag willen wij u uitnodigen voor de volgende lezing  op maandagavond 3 december a.s. De naam van de spreker zal binnenkort worden bekend gemaakt.

De lezing begint om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur bent u welkom in het Napoleonskerkje van architect Steven Woudstra, Hoofdstraat 150 in Schijndel. Aanmelden via deze link: http://www.vriendenjanheesters.nl/aanmelden-voor-lezing (bij voorkeur). Ook kunt u zich bij het museum mondeling of telefonisch aanmelden (dinsdag tot en met zondag 13.00 - 17.00 uur: 073-54 922 76). Voor Vrienden is de lezing gratis, niet-vrienden zijn van harte welkom, zij betalen € 7,00. Omdat het aantal plaatsen beperkt is, hebben Vrienden voorrang. Aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Bestuur van de Stichting Vrienden van Museum Jan Heestershuis. Paul van den Acker, Anne-Marie Cornelissen, Jan Geerts, Yvonne van Abeelen